Plan podziału spółki Clinmedica Research Sp. z o. o.

Na podstawie art.535 §3 Kodeksu spółek handlowych udostępniamy do publicznej wiadomości plan podziału Clinmedica Research Sp. z o. o.

Niniejszy plan podziału spółki powstał podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Plik do pobrania znajduje się poniżej, żeby go otworzyć kliknij w poniższy przycisk.